Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp” na: Remont kuchni oraz ma

2 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp” na: Remont kuchni oraz ma

DOTYCZY: Ogłoszenie nr 538229-N-2020 z dnia 2020-05-08 r. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2019 R., POZ.1843)

Głogów, dnia 22.05.2020 r.

DOTYCZY: Ogłoszenie nr 538229-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.
INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2019 R., POZ.1843)

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 187.077,96 zł netto

2) Nazwa oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

– “HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce

– Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o., ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz

3) Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji

– HEMAK” Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel, ul. Główna 17a, 59-180 Gaworzyce

a) cena oferty: 164.924,67 zł netto

b) okres gwarancji: 60 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 60 dni


– Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o., ul. Częstochowska 98, 62-800 Kalisz

a) cena oferty: 128.292,68 złnetto

b) okres gwarancji: 60 miesięcy

c) termin wykonania zamówienia: 45 dni

 

22 maja 2020
Czytaj więcej o: DOTYCZY: Ogłoszenie nr 538229-N-2020 z dnia 2020-05-08 r. INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2019 R., POZ.1843)

Bilans za 2019

11 maja 2020
Czytaj więcej o: Bilans za 2019